Norska mediakoncernen NHST sätter en ny standard för redaktionell effektivitet med moduluppbyggd integrerad lösning

Med publikationer som dagstidningen för ekonomi och näringsliv Dagens Næringsliv, Morgenbladet och TradeWinds, är NHST en av Norges ledande mediakoncerner. Genom att knyta samman en uppsättning moderna, moduluppbyggda standardlösningar för att effektivt hantera den redaktionella processen, har NHST:s 200 användare i dag tillgång till en enhetlig, webbaserad artikeleditor för att skapa och hantera sitt innehåll. 

Petter Irgens Gustafson, CTO, NHST Media Group

Ståle Bjerke, Senior Workflow Architect, TikkTakk

Geir Berset, CEO, Aptoma

– I ett medielandskap under snabb utveckling är time-to-market oerhört viktigt, så om ny teknik redan finns i handeln bör man inte använda sina resurser på att återuppfinna hjulet. Vi insåg att en effektiv och hållbar strategi för vår redaktionella process skulle bygga på att knyta samman de bästa moduluppbyggda komponenterna i sin klass med så lite skräddarsydd utveckling som möjligt, backa upp det hela med support från leverantören dygnet runt, året om, och få lösningen levererad som en tjänst, säger Petter Irgens Gustafson, CTO hos NHST Media Group.

Norska mediakoncernen NHST stod inför tre huvudalternativ när de övervägde att byta redaktionellt CMS för sina publikationer: att uppgradera sitt befintliga system till en senare version/en annan monolitisk lösning från någon av de stora aktörerna, att utveckla en egen lösning inom företaget eller att foga samman moduluppbyggda komponenter till en lösning som skulle svara mot deras framtida krav och budget.

Efter att ha förkastat det första alternativet på grund av komplicerad befintlig äldre teknik och inlåsningar, och efter att även ha uteslutit egen utveckling inom företaget, bestämde sig NHST för en ny redaktionell CMS-lösning som bygger på modern teknik och moduluppbyggda standardkomponenter.

En noggrann undersökning av potentiella teknikpartners ledde NHST till den svenska utvecklaren Roxen med Roxen Editorial Portal och till norska Aptoma med Dr Publish. För att garantera ett effektivt arbetsflöde som är optimerat i fråga om komponenter och processer, kontaktade NHST även de norska konsulterna inom redaktionella arbetsflöden, Tikktakk.

NHST-teamet och Tikktakk jobbade sida vid sida med kraven, samtidigt som utvecklare från Roxen och Aptoma integrerade sin teknik med NHST:s befintliga teknikpaket med hjälp av API:er och gemensamma gränssnitt. Resultatet blev en lösning vars design baseras på enkelhet, användarvänlighet, effektivitet och moduluppbyggnad.

– NHST:s nya redaktionella process vilar nu med fast grund på den allra senaste tekniken, levererad av våra tekniska partners Roxen och Aptoma. De har under hela projektets gång gett värdefulla bidrag till arkitektur och problemlösning, liksom med utveckling och integrationer. Projektet har varit mycket lyckat och fortsättningsvis kan NHST:s publikationer koncentrera sig på det redaktionella innehållet, i trygg förvissning om att närmare 200 användare har tillgång till en uppsättning moderna verktyg som är unika för denna bransch, säger Ståle Bjerke, Senior Workflow Architect hos Tikktakk.

För Roxen och Aptoma var det oerhört viktigt att jobba som ett team för att framgångsrikt kunna erbjuda en heltäckande lösning baserad på COTS (commercial, off-the-shelf software).

– Att samarbeta med NHST och Roxen kring denna unika integrerade plattform har givit oss möjlighet att bli en del av en bättre helhetsupplevelse för redaktörer och journalister, baserad på modern teknik. Resultatet talar för sig självt, och vi är stolta över att ha varit en del av ett projekt som lyckats strömlinjeforma hela arbetsflödet för journalister och redaktörer på NHST, och vi ser fram emot att fortsätta utveckla detta samarbete, säger Geir Berset från Aptoma.

– Att få sätta vår teknik på prov i ett så ambitiöst projekt som detta har inneburit en utmaning för oss och jag är nöjd med slutresultatet. Under processens gång har vi fått viktiga insikter i våra kunders behov och hur dessa förändras, något som hjälper oss att ytterligare utveckla våra produkter med avseende på funktioner och gränssnitt – något som gagnar alla Roxen-användare. Dessutom har vi haft en fantastiskt givande tid som medlemmar av ett trevligt och professionellt projektteam som lyckats skapa en lösning som faktiskt vidgat gränserna för vad man i dag kan uppnå i den här branschen, säger Per Östlund från Roxen.

För ytterligare information, kontakta:

Per Östlund
VD
Roxen AB
Mobil: +46 732 30 30 13
per.ostlund@roxen.com

Geir Berset
VD
Aptoma AS
+47 917 75 704
geir@aptoma.com

Petter Irgens Gustafson
CTO
NHST Media Group AS
+47 92606 545
petter.irgens.gustafson@nhst.no

Ståle Bjerke
Senior Workflow Architect
Tikktakk AS
+47 924 16 898
stale@tikktakk.no

Om Aptoma:
Oslobaserade Aptoma AS har under ett decennium legat i framkant på nyhetsredaktioner i Skandinavien, omskapat förstasidorna i norska medier genom lanseringen av DrFront 2005 och ständigt uppmuntrat mediaorganisationer att anamma ny teknik och vidga gränserna för sina produkter, för att erbjuda både journalister och läsare bästa möjliga resultat.

Om Roxen:
Prisvinnande Roxen Enterprise CMS utgör basen för Roxens web-baserade verktyg för hantering och publicering av stora mängder information i alla kanaler. Kunderna utgörs av storföretag, högre utbildning, programutvecklare och mediaföretag/kommunikationsavdelningar som t ex Shaw Media (US), TC Transcontinental Media (CA), Direktpress (SE), Metrojornal (BR), Metro International, NHST Media Group (NO), Pagemasters (AU), ADP (NL), Princeton University (US) och Verizon (US).

Roxen grundades 1994 och har utnämnts till ett av Europas mest innovativa teknologiföretag. Huvudkontor och utvecklingscenter är lokaliserat till Linköping och kontor finns även i Stockholm, Nederländerna och USA. För mer information, besök: www.roxen.com