Nordiska Afrikainstitutet lanserar ny responsiv webbsajt på Roxen CMS

För att öka tillgängligheten i mobila enheter har Nordiska Afrikainstitutet lanserat en ny responsiv webbsajt på Roxen CMS med design av webbyrån Wasabi Web.

Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala bedriver samhällsvetenskaplig forskning om det moderna Afrika samt forskningssamarbeten mellan Afrikanska och Nordiska forskare. Institutet finansieras gemensamt av de Nordiska länderna. För att göra verksamheten, forsningsresultat och analyser mer tillgängliga, krävdes en ny, responsiv webbsajt. Som webbplattform valdes Roxen CMS, och Roxen står även för drift och övervakning av plattformen medan webbyrån Wasabi Web har stått för design och front-end utveckling.

"Särskilt för oss som myndighet är tillgängligheten väldigt viktig, och eftersom de flesta använder mobil och läsplatta för att surfa, så behövde vi bygga en ny, lättillgänglig och responsiv sajt. Samtidigt passade vi på att förbättra och förenkla en del funktionalitet – både för att underlätta för våra besökare/användare men också för oss som administrerar webbplatsen.", säger Susanna Dukaric, Webbkoordinator på Nordiska Afrikainstitutet,

Webbprojektet har bedrivits i samarbete mellan Nordiska Afrikainstitutets projektledare och kravställare med hjälp av Wasabi Webs interaktionsdesigner och Roxen.

"Samarbetet med Roxen och Wasabi Web har fungerat utmärkt", fortsätter Susanna Dukaric,

Nordiska Afrikainstitutets nya webb är en i raden av nya webbplatser på Roxen CMS, med fokus på applikationer inom mediaföretag samt marknads- och kommunikationsavdelningar  på större företag samt inom forskning och högre utbildning.

"Nordiska Afrikainstitutets förtroende är en bekräftelse på det ökande intresset för Roxen CMS som en stabil och tillförlitlig plattform. Samarbetet med uppdragsgivaren och webbyrån har varit roligt och stimulerande samt gjort det lätt för oss att leverera den önskade funktionaliteten inom utsatt tid.", instämmer Per Östlund, VD på Roxen AB.

Åtagande slutar inte i och med leveransen utan Roxen levererar den nya webbplatsen som en tjänst, där man tar ett löpande ansvar för både drift och övervakning.

"Vi har nu en webbplats som vi är mycket nöjda med, och ser fram emot att fortsätta utveckla den utifrån den solida grund som byggts.", avslutar Susanna Dukaric,

För mer information, kontakta:

Per Östlund, CEO        
Roxen AB    
+46 732 30 30 13         
per.ostlund@roxen.com

Elnaz Alizadeh, Head of Communications
Nordic Africa Institute    Wasabi Web AB
+46 70 167 96 80
elnaz.alizadeh@nai.uu.se

Andreas Glimbrant, CEO
Wasabi Web AB
+46 73 622 59 69
andreas@wasabiweb.se

 

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna.

Wasabi Web är en prisbelönad webbyrå vars fokus ligger i att bygga webbproduktioner som ökar intäkterna för organisationer och företag. Kunder på byrån omfattar bl.a varumärken som: Telenor Arena, Frälsningsarmén, Fyrishov och Svenska Kyrkan.